Lezen, dat leer je zo!

Lezen en begrijpend lezen, dat leer je zo! Het is belangrijk dat kinderen goed leren lezen. Op de basisschool speelt lezen bij alle vakken een grote rol. Er zijn kinderen die lezen maar lastig vinden. Ze doen zó ontzettend hun best en toch wil het maar niet vlotten. Wat als je merkt dat je kind tegen leesproblemen aanloopt? Veel kinderen hebben wat meer tijd en oefening nodig om de basis te verstevigen. Maar wat als de basis er nog niet helemaal in zit? Of als de ogen de leesbeweging nog niet soepel kunnen maken? Voorkom ernstige leesproblemen! Coach NL kan je kind hierbij helpen.

Herken je je kind in een paar van onderstaande punten, dan kan wat extra ondersteuning op leesgebied een wereld van verschil maken.  

 • Kan je kind het tempo van de klas niet bijhouden?
 • Zit je kind in groep 3, 4 of 5 en blijft het lezen lastig?
 • Is begrijpend lezen lastig en blijft je kind hiermee worstelen?
 • Blijft je kind spellend lezen of ontwikkelt je kind een radende leesstijl?
 • Heeft je kind een normale intelligentie, maar is het niet in staat om op basisniveau te lezen?
 • Is de koppeling tussen een letter en klank nog niet voldoende geautomatiseerd?
 • Leest je kind te snel en maakt het daardoor veel fouten?
 • Leest je kind woorden soms van rechts naar links?
 • Slaat je kind letters, woorden of soms zelfs zinnen over?
 • Heeft je kind een normale intelligentie, maar is het niet in staat om op basisniveau te lezen?
 • Verwisselt je kind letters binnen een woord, zoals: ‘dorp’ en ‘drop’?
 • Leest je kind de eerste regels (redelijk) goed en wordt er daarna slordig of juist erg traag gelezen?
 • Wordt je kind snel moe van lezen?
 • Is hardop lezen een grote uitdaging?
 • Slaat je kind vaak woorden over en dan vooral de kleine woordjes zoals: de, het en een.  
 • Klaagt je kind wel eens over hoofdpijn?

Uitgangspunten

Het goed kunnen lezen is een complexe vaardigheid. De oorzaken van leesproblemen zijn vaak terug te voeren tot de neuro motorische ontwikkeling, de ontwikkelingsfase waar je kind zich in bevindt, de visuele- en auditieve informatieverwerking, de ruimtelijke ontwikkeling en het automatiseringsvermogen van je kind. Ook het werkgeheugen kan snel vol raken, waardoor het moeilijker doorgezet kan worden naar het lange termijngeheugen. Al deze vaardigheden spelen een belangrijke rol om tot goed lezen te komen.

Om de basis van lezen goed neer te zetten maak ik gebruik van verschillende leermethodieken en werkvormen. Elk kind is uniek en leert op zijn eigen manier met de mogelijkheden en kwaliteiten die het in zich heeft. We gaan de sterke kanten van je kind inzetten om zo de minder sterke kanten aan te pakken.

Wat kun je verwachten tijdens de leesbegeleiding?

 • We gaan het leesplezier verhogen en zetten in op het begrijpen van teksten en verhoging van tempo.
 • Je kind leert op een duidelijke, unieke, speelse en motorische manier de basisvaardigheden die nodig zijn voor het leren lezen. 
 • We gaan de onderliggende vaardigheden om tot lezen te kunnen komen in kaart brengen, zodat we de leesproblemen bij de oorzaak aan kunnen gaan pakken.  
 • Maatwerk binnen de begeleiding door methodieken en werkvormen in te zetten die passen bij je kind en er voor zorgen dat de leesvaardigheden verbeteren.
 • We zetten motorisch leren in om het lezen te ondersteunen en om de linker- en rechterhersenhelft te activeren. Lezen is een proces waarbij een goede samenwerking tussen beide hersenhelften heel belangrijk is.
 • We zetten in op verschillende koppelingen tussen horen, zien en doen.
 • We gaan oefenen met het lezen van leesteksten en de bijbehorende woorden.
 • Door het ervaren van veel succes momenten bouwen we aan zelfvertrouwen!

Begrijpend lezen oefenen

Als het aanvankelijk leesproces geweest is en het technisch lezen steeds beter gaat, wordt vanaf groep 4 het begrijpend lezen eraan toegevoegd. Veel kinderen kunnen echt worstelen met de teksten die gebruikt worden voor begrijpend lezen.
Begrijpend lezen is lezen met begrip. Je moet begrijpen wat je leest. Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. Om goed te begrijpen wat je leest heb je kennis van de taal en van de wereld om je heen nodig. Begrijpend lezen bereidt voor op studerend lezen: lezen voor een toets of examen. Op het voortgezet onderwijs zal dit steeds meer gevraagd worden. Heeft je kind moeite met begrijpend lezen? Met een helder instructiemodel en de juiste begeleidingsvaardigheden en leesstrategieën kan Coach NL jouw kind leren hoe je teksten het beste kan aanpakken en hierdoor beter leert begrijpen.

Bij Coach NL

 • Staat je kind voorop
 • Is er leerondersteuning op maat
 • Wordt een leeruitdaging bij de oorzaak aangepakt
 • Mag je kind leren op zijn eigen tempo
 • Wordt er veel bewogen
 • Wordt leren weer leuk!

Heb je een vraag? Stel deze dan gerust!

Als je je gegevens achter laat, neem ik zo snel mogelijk contact met je op

Wat zeggen andere over CoachNL